ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Ordrer og ordrebekræftelser

Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter uden Plan Organics skriftlige accept.

Pris og betalingsbetingelser

Prisen for produkter følger Plan Organics gældende prisliste på det tidspunkt, hvor vi bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusiv moms.

Normal betalingsfrist er senest 14 dage fra fakturadato, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Betaling skal ske ved bankoverførsel som anført på fakturaens forside.

Såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes fremsendes betalingspåmindelse efter 10 dage. Derefter beregnes rykkergebyr på DKK 100,00 for 2. og 3. rykker med 10 dages mellemrum.

Alle ordrer pålægges et porto- og ekspeditionsgebyr på DKK 80,00.

Ordrer på under DKK 1.000,00 ex. moms tillægges et ekstra gebyr på DKK 150,00 ex. moms.

Levering

Plan Organic leverer alle solgte produkter i henhold til betingelserne. Plan Organic har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

Kunden bedes undersøge alle produkter ved leveringen. I tilfælde af transportskader skal det påføres fragtbrevet ved modtagelse af leveringen og inden underskrift af fragtbrevet. Reklamation over skade, mangler eller fejlleverance skal straks indgives til Plan Organic i henhold til betingelserne, så snart dette konstateres. Plan Organic hæfter ikke for varereklamationer, såfremt ovenstående ikke overholdes.

Returnering af varer

Leverede varer tages i udgangspunktet ikke retur.

Ubeskadigede varer i salgbar stand kan, efter forudgående aftale, ombyttes eller returneres i ubrudt emballage på købers regning. Dog senest 3 måneder efter fakturadato. Ved returnering fratrækkes 10% af købsprisen. Efter 14 dage fra fakturadato fratrækkes dog 25% af købsprisen.

Definitionen på “ubeskadigede varer i salgbar stand” inkluderer, men er ikke begrænset til, at varen er ubrudt, ikke har været udsat for UV-stråler, klistermærker, dårlig pakning, fugt mv.

Udgåede varer og varer med kort eller overskreden holdbarhed tages ikke retur.

Der tages forbehold for, at individuelle produkter og serier ikke kan tilbydes til alle forhandlere. Dette kan skyldes begrænsninger i vores kontrakt med producenten, hvorfor vi til enhver tid forbeholder os retten til at afvise en ordre på et givent produkt eller serie.